Apua väkivaltakotiin: Turvaverkko

Uutta: Apua perheväkivaltaan matalalla kynnyksellä!

 

Turvaverkko on MLL Helsingin yhdistyksen uusi auttamispalvelu, missä tarjoataan maksutonta, kotiin tai asiakkaan omiin verkostoihin tuotua liikkuvaa matalan kynnyksen kriisiapua. Apua saa koko perhe, henkilö tai lapsi, jos perheessä tai lähisuhteessa on ollut väkivaltaa tai sen uhkaa.

Turvaverkko voi auttaa ennaltaehkäisevästi, jos perheessä tai  lähisuhteessa on väkivallan uhkaa, mutta turvakotipalvelua ei ole tarvittu tai käytetty. Turvaverkko auttaa myös saattaen, kun henkilö tai perhe on kotiutumassa turvakodista.

Turvaverkossa saa tietoa, yksilöllistä arjen apua ja saattavaa palveluohjausta omien turva- ja tukiverkostojen vahvistamiseksi.

Turvaverkkotoiminnassa luodaan myös puitteet toiminnalliseen, lähisuhdeväkivallan kohteena olleiden henkistä selviytymistä ja sosiaalisia verkostoja vahvistavaan säännölliseen vertaistukitoimintaan, joka on ammatillisesti johdettua ja vapaaehtoisten tukemaa toimintaa. Osallistuminen siihen on vapaaehtoista ja maksutonta.

Turvaverkko-avulla tähdätään lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden arjen turvallisuuden parantamiseen, sosiaalisten verkostojen vahvistumiseen, väkivaltakokemuksesta toipumiseen sekä vanhemmuuden tukemiseen.

Turvaverkko käynnistyy 1.3.2019 ja tiedotamme toiminnasta tarkemmin lähempänä.

Tiedustelut: sirkka.mikkonen@mll.fi