Eroneuvonta ja palveluohjaus

Perheillä on mahdollisuus saada kauttamme henkilökohtaista ammatillista tietoa ja tukea eron jälkeiseen vanhemmuuteen.

 

Tietoa ja tukea Perhepesien asiakkaille

Vanhempien yhteisellä Perhepesän tutustumiskäynnillä käydään tarpeen mukaan keskustelua perheen tilanteesta lapsen näkökulmaa painottaen. Yhdessä voidaan pohtia mm. sitä, mitkä asiat perheen tämänhetkisessä tilanteessa auttavat lasta eteenpäin ja onko eroon liittyen jotain sellaista, mikä mahdollisesti on lapselle haitallista. Ohjaamme ja opastamme perheitä myös muun tarvittavan avun piiriin. Tutustumiskäyntejä voimme tarvittaessa käydä myös englannin kielellä.

Mikäli Perhepesien asiakkaat haluavat, heillä on mahdollisuus tulla keskustelemaan ja saamaan tukea myös muutamia kertoja tutustumiskäynnin lisäksi. Näitä keskusteluita voidaan käydä vanhempien kanssa joko yhdessä tai erikseen. Keskusteluiden ydin on siinä, kuinka vanhemmat voisivat parhaiten tukea lastaan eron jälkeen ja kuinka vanhemmat voisivat toteuttaa mahdollisimman hyvää yhteistyövanhemmuutta. Tukea voidaan antaa myös yhteisen vanhemmuussuunnitelman laatimiseen.

 

Tukea yhteisen vanhemmuussuunnitelman laatimiseen

Eronneilla vanhemmilla on mahdollisuus saada maksuttomasti ja kuntarajattomasti tukea  yhteisen vanhemmuussuunnitelman laatimiseen.

Vanhemmuussuunnitelma auttaa vanhempia keskustelemaan lapsen arjen sujumisesta eron jälkeen. Sen avulla vanhemmat voivat sopia asioiden järjestämisestä ja keskinäisestä työnjaosta niin, että molemmat tietävät, mistä he ovat vastuussa ja mitä heiltä odotetaan. Oikea aika suunnitelmassa olevien asioiden pohtimiselle vaihtelee perheen tarpeista riippuen. Valmis suunnitelma voi toimia tukena, kun vanhemmat menevät tekemään sopimuksia lastenvalvojan luokse/perheasioiden sovitteluun. Suunnitelman voi laatia myös sopimusten teon jälkeen konkretisoimaan sovittuja asioita. Keskiössä suunnitelman laatimisessa on aina lapsen tarpeet ja niiden pohtiminen. Vanhemmuussuunnitelma voi parhaimmillaan olla mahdollisuus löytää tie siihen, miten vanhemmat voivat arvostaa toisen vanhemmuutta osana lapsen hyvinvointia.

Ensimmäisellä kerralla vanhemmilla on mahdollisuus tavata työntekijää joko yhdessä tai erikseen. Tällöin heidän kanssaan käydään läpi vanhemmuussuunnitelman eri osiot ja tavoitteet, sekä mietitään yhdessä sitä, miten lapsen näkökulma olisi hyvä huomioida vanhemmuussuunnitelmaa laatiessa. Vanhemmat saavat mukaansa suunnitelman kaikki kolme eri osaa, jotta voivat tutustua niihin rauhassa sekä pohtia suunnitelmaan liittyviä ajatuksiaan ennen seuraavaa tapaamista.

Suunnitelman laatiminen tapahtuu tämän jälkeen molempien vanhempien yhteisessä tapaamisessa (1-2 krt). Vanhemmat saavat tapaamisessa työntekijältä tarpeen mukaista tukea keskustelun etenemiseen sekä siihen, että lapsen ja molempien vanhempien ajatukset & tunteet pidetään mielessä suunnitelmaa laatiessa. Keskustelu etenee vanhemmuussuunnitelmapohjan mukaisesti ja yhteiset periaatteet sekä suunnitellut asiat kirjataan ylös. Vanhempien kanssa pohditaan myös sitä, miten he seuraavat ja päivittävät suunnitelmaa jatkossa.

Tapaamiset pidetään pääsääntöisesti Lapset ensin -erossakin palvelun toimipisteissä Helsingissä (Rastila, Etu-Töölö tai Lauttasaari). Osa vanhemmista saattaa hyötyä jo pelkästään siitä, että heillä on mahdollisuus tehdä yhteistä suunnitelmaa neutraalissa, tätä varten varatussa paikassa. Tapaamisajat pyritään järjestämään joustavasti perheen aikataulujen mukaisesti. Tällä hetkellä käymme vanhemmuussuunnitelma-keskusteluita pelkästään suomen kielellä. Voit kysyä lisätietoja sekä varata ajan suunnitelman laatimista varten ottamalla yhteyttä Lapset ensin -erossakin palvelun työntekijöihin. Yhteystiedot löytyvät täältä.

 

Eron ensiapupisteet

Tarjoamme eroneuvontaa ja palveluohjausta myös Helsingin ja Espoon kaupunkien Eron ensiapupisteillä. Eron ensiapupisteet tarjoavat ohjausta ja neuvontaa erotilanteisiin, eroperheen erityiskysymyksiin ja lasten asioiden järjestämiseen. Ensiapupisteet on tarkoitettu kaikille, joita ero koskettaa: nuorille, vanhemmille, isovanhemmille tai muille läheisille. Niissä voi asioida nimettömänä ja myös yksin ilman toista vanhempaa. Eron ensiapupisteillä kaupunkien perheasioiden yksiköt, järjestöt ja seurakunnat auttavat perheitä yhdessä.

Eron ensiapupisteet palvelevat seuraavasti (syksy 2020): 

Eron ensiapupiste/Espoo maanantaisin klo 15-18 Ison omenan palvelutorilla (Matinkylä, Iso omenan kauppakesus, 3.krs) tai puhelimitse klo 15-17 (p. 046 877 3267). 

Eron ensiapupiste/Helsinki keskiviikkoisin klo 15.30-18 toistaiseksi vain puhelimitse (p.09 310 43447). 

 

Lapset ensin -erossakin palvelun työntekijät ovat tavattavissa Eron ensiapupisteellä Espoossa syksyn 2020 aikana ma 19.10. sekä ma 23.11.

 

Voit halutessasi olla kaikissa eroon liittyvissä kysymyksissä yhteydessä Lapset ensin -erossakin palvelun työntekijöihin joko sähköpostitse tai puhelimitse!  

Yhteystiedot löydät täältä. 

 

 

 

                                   

                                          

 

 

 

Tulosta tästä esite!

PDF-tiedostoTuki vanhemmuussuunnitelman laatimiseen.pdf (1.1 MB)

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut vanhemmuussuunnitelman vuonna 2018. Suunnitelmaan kuuluu kolme erillistä osaa. Osat yksi ja kaksi antavat tukea suunnitelman laatimiselle ja tuovat esiin lapsen kannalta tärkeitä, huomioitavia asioita. Varsinainen suunnitelma täytetään osaan kolme.

Vanhemmuussuunnitelman eri osat löydät yllä olevista kuvista sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilta.