Ohjaus- ja neuvontatyö

Tietoa ja tukea

Perheillä on mahdollisuus saada kauttamme ammatillista tietoa ja tukea eron jälkeiseen vanhemmuuteen.

Vanhempien yhteisellä Perhepesän tutustumiskäynnillä käydään tarpeen mukaan keskustelua perheen tilanteesta lapsen näkökulmaa painottaen. Yhdessä voidaan pohtia mm. sitä, mitkä asiat perheen tämänhetkisessä tilanteessa auttavat lasta eteenpäin ja onko eroon liittyen jotain sellaista, mikä mahdollisesti on lapselle haitallista. Ohjaamme ja opastamme perheitä myös muun tarvittavan avun piiriin.

Mikäli vanhemmat haluavat, heillä on mahdollisuus tulla keskustelemaan ja saamaan tukea myös muutamia kertoja tutustumiskäynnin lisäksi. Näitä keskusteluita voidaan käydä vanhempien kanssa joko yhdessä tai erikseen. Keskusteluiden ydin on siinä, kuinka vanhemmat voisivat parhaiten tukea lastaan eron jälkeen ja kuinka vanhemmat voisivat toteuttaa mahdollisimman hyvää yhteistyövanhemmuutta.

 

Vanhemmuussuunnitelma

Ohjaus- ja neuvontakäynneillä vanhempia voidaan tukea esimerkiksi yhteisen vanhemmuussuunnitelman laatimisessa. Perhepesät tarjoavat vanhemmille myös fyysisen paikan tämän suunnitelman laatimiseen. Vanhemmuussuunnitelma auttaa vanhempia keskustelemaan lapsen arjen sujumisesta eron jälkeen. Sen avulla vanhemmat voivat sopia asioiden järjestämisestä ja keskinäisestä työnjaosta niin, että molemmat tietävät, mistä he ovat vastuussa ja mitä heiltä odotetaan. Suunnitelmaan kuuluu kolme erillistä osaa. Osat yksi ja kaksi antavat tukea suunnitelman laatimiselle ja tuovat esiin lapsen kannalta tärkeitä, huomioitavia asioita. Varsinainen suunnitelma täytetään osaan kolme. Vanhemmuussuunnitelman eri osat löydät sekä viereisistä kuvista että sosiaali -ja terveysministeriön sivuilta.  

 

 

Eron ensiapupisteet

Teemme ohjaus- ja neuvontatyötä myös Helsingin, Espoon ja Vantaan eron ensiapupisteillä. Eron ensiapupisteet tarjoavat ohjausta ja neuvontaa erotilanteisiin, eroperheen erityiskysymyksiin ja lasten asioiden järjestämiseen. Ensiapupisteet on tarkoitettu kaikille, joita ero koskettaa: nuorille, vanhemmille, isovanhemmille tai muille läheisille. Niissä voi asioida nimettömänä ja myös yksin ilman toista vanhempaa. Eron ensiapupisteillä kaupunkien perheasioiden yksiköt, järjestöt ja seurakunnat auttavat perheitä yhdessä.

Kunkin ensiapupisteen viikoittaiset aukioloajat näet näiltä Helsingin, Espoon ja Vantaan sivuilta.

MLL Helsinki/Lapset ensin -erossakin on seuraavan kerran päivystämässä Eron ensiapupisteillä keväällä 2019. Ilmoitamme tarkemmat ajat niiden varmistuttua.

Tervetuloa keskustelemaan tai vaikka kysymään lisää Perhepesistä!

 

Linkit vanhemmuussuunnitelman kolmeen eri osaan:

 

Vantaan kaupungin esittelyvideo eron ensiapupisteiden toiminnasta: