Väkivallan vaikutukset

 

Väkivallan fyysisiä vammoja ovat esimerkiksi mustelmat, murtumat, naarmut ja hiertymät, aivovammat, palovammat ja silmävammat.

Psyykkisiä eli tunne-elämään ja käyttäytymiseen liittyviä ongelmia ovat esimerkiksi masennus, ahdistuneisuus, syömis- ja unihäiriöt, yliaktiivisuus tai korostuneet häpeän tai syyllisyyden tunteet. 

Väkivallalle altistuneen oireita ovat mm. tapahtuneeseen nähden luonnoton tyyneys ja välinpitämättömyys, muistikatkokset, tapahtuneen kieltäminen, lamaannus ja alistuva käyttäytyminen tai toisaalta vihamielinen ja kiihtynyt käytös. Tyypillistä on myös tapahtuneesta kerrotun tarinan muuttuminen sitä mukaa kun asiat palaavat mieleen.

Seksuaaliterveyteen liittyviä ongelmia ovat esimerkiksi sukupuolitaudit ja ei-toivottu raskaus sekä erilaiset vaikutukset seksuaalielämään. 

Pitkäaikaisia seurauksia voivat olla 

  • toksinen stressi
  • posttraumaattinen stressihäiriö
  • pelkotilat
  • paniikkihäiriö
  • psykosomaattiset häiriöt
  • alkoholin tai huumeiden väärinkäyttö
  • itsetuhoinen tai väkivaltainen käyttäytyminen

Väkivallan pitkäaikaisseurauksia voivat aiheuttaa myös sen vuoksi omaksutut erilaiset käyttäytymisen riskitekijät kuten alkoholin tai huumeiden väärinkäyttö. 

Lapsuusajan kehitykseen vaikuttavia haitallisia kokemuksia ovat fyysinen, henkinen ja seksuaalinen väkivalta, altistuminen vanhempien väliselle väkivallalle, vanhempien päihdeongelmat, mielenterveysongelmat, vaikeat ja pitkittyneet eroriidat sekä vanhempien menettäminen.

Apua on tarjolla ja väkivallasta voi selviytyä!