Vi tryggar barns, ungas och familjers välbefinnande

Mannerheims Barnskyddsförbunds Helsingfors förening rf grundades 1922 och är en organisation för barn och familjer. Föreningen hjälper personer som lever i svåra livssituationer, särskilt barn, unga och deras familjer att klara sig så att rätten till trygg barndom, tillväxt och tryggt liv förbättras. MLL Helsingfors har verksamhet i huvudstadsregionen.

Sophie Mannerheims skyddshem

Sophie Mannerheims skyddshem i Helsingfors ingår i det riksomfattande skyddshemsnätet som är avsett för personer som har upplevt våld eller hot i nära relationer. I skyddshemmet får du skydd mot våldet och hjälp att få slut på våldet. Du får krishjälp och stöd och information för att ordna praktiska frågor. Tjänsterna är gratis.

I Sophie Mannerheims skyddshem finns det sju rum. Du kan köra med bil direkt till ingången, parkeringen är vid gatan. Skyddshemmets utrymmen är i ett plan vilket gör det möjligt att röra sig i dem med rollator eller en liten rullstol. Ett av badrummen är tillgänglighetsanpassat. I skyddshemmen kan man sköta sina ärenden också med tolk.

Kontaktuppgifter
Sophie Mannerheims skyddshem
tfn 0400 600 107, förfrågningar 24/7
Kommunalrådsvägen 20,00930 Helsingfors


Skyddsnätet Helsingfors

Skyddsnätet Helsingfors är en mobil öppen tjänst i huvudstadsregionen som hjälper när det finns våld eller hot om våld i familjen eller i en när relation. Krisarbetarna i skyddsnätet Helsingfors kan gå till den som behöver hjälp eller så kan mötet ordnas i våra lokaler eller på distans. Målet med arbetet är att få slut på våldet och komma igenom upplevelserna.

Gratis hjälp erbjuds alla parter som är inblandade i våld i nära relationer. Vi stöder både vuxna, barn, familjer och par. Du får hjälp i att hantera våldsupplevelserna, att klara dig psykiskt och ordna praktiska frågor. Vi ordnar också stödgrupper för likställda som leds av yrkespersoner och evenemang för personer som har upplevt våld i nära relationer. Vi pratar finska och engelska, om det behövs är det möjligt att använda tolktjänster.

Kontaktuppgifter:
Skyddsnätet Helsingfors
040645 3622
Handelshusgatan 7 A 4, 00930 Helsingfors

Kontaktformulär

Med det här formuläret du kan söka hjälp / kontakta Skyddsnätet Helsingfors

*” anger obligatoriska fält

Vänligen kontakt mig per
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Separationer i barnfamiljer

En separation eller skilsmässa är en kris för hela familjen som det krävs resurser att återhämta sig från. Föräldrarna bör i alla sina avgöranden som gäller separationen beakta barnets bästa. MLL Helsingfors videoanimationsserie i fem delar berättar utgående från forskning om barnets synvinkel vid separationer: avtalsfrågor, hur separationen påverkar barnen, hur man stöder barnen vid separationen och varifrån man får hjälp.

Videorna kan ses på finska, svenska, engelska, arabiska, somaliska och ryska.

Du hittar information också i föräldraplanen som utarbetades för att hjälpa föräldrar vid separationer. Planen hjälper föräldrarna att tillsammans tänka över barnets vardag, praktiska behov och välbefinnande under separationen.


Barnskyddets tjänster

Föreningens dotterbolag MLL Helsingin Sosiaalipalvelut ab producerar köptjänster inom barnskyddet för välfärdsområden.

Fosterhemmet Nuorisokoti Marjis och barnskyddets boende- och stödtjänster i Helsingfors erbjuder en lugn uppväxtmiljö och trygga vuxna för unga.


Liten flicka och blomma

MLL Helsinki 100 år

Vi tryggar barns, ungas och familjers välbefinnande

Facebook