Taidekasvatus

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin yhdistys ry on järjestänyt päiväkodeissa työskenteleville varhaiskasvattajille vapaaehtoistyönä taidekasvatuskoulutusta vuodesta 2012 lähtien.Yhdistyksen neljäs taidekasvatuskoulutus ”Kasvun ja työn iloa taiteesta” alkoi päättyi joulukuussa 2017.

Ennaltaehkäisevään lastensuojeluun lukeutuvan kurssikokonaisuuden tarkoitus on innostaa osallistujia käyttämään luovia, taidelähtöisiä menetelmiä sekä etsimään ja kokeilemaan uusia työtapoja, jotka edistävät lasten nähdyksi ja kuulluksi tulemista ja vahvistavat heidän osallisuuden kokemustaan.

Kurssin suunnittelijana ja vetäjänä toimii taidekasvattaja, FM Mervi Limnell. Kurssit koostuvat luentopäivistä ja työpajoista, joista kussakin on oma kouluttajansa. Kouluttajat ovat alansa kokeneita ammattilaisia, joilla on taidekasvatukseen henkilökohtainen kiinnostus ja näkökulma varhaislapsuuteen ja kasvatustyön tukemiseen.

Uusia kokeiluja!

Vuonna 2019 yhdistys kokeilee taidelähtöisten työmenetelmien soveltamista lastensuojelussa. Nuorisokoti Marjiksessa käynnistyy taidekokeilu, minkä tarkoituksena on nuorten terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen taiteen keinoin sekä uusien näkökulmien etsiminen vaikeasti lähestyttäviin asioihin ja ilmiöihin.

Tavoitteemme on, että taidekokeilu synnyttää paljon hienoja kokemuksia, tekemisen intoa, iloa ja riemua sekä nuorillemme että toimintaan aktiivisesti osallistuvalle henkilökunnallemme.

 

Kasvun ja työn iloa taiteesta 2017