Lastensuojelupalvelut

Nuoret yhdessä

MLL Helsingin Sosiaalipalvelut Oy

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lapsen huoltajat ovat lastensuojelulain mukaan ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta silloin, kun perheen on vaikea selviytyä yksin. Tarjolla on monenlaista apua, jolla lapsen hyvinvointi voidaan turvata.

Lastensuojelu on ollut Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin yhdistykselle tärkeää ja keskeistä toimintaa jo 1950-luvulta saakka, jolloin se perusti ensimmäisen ”tyttökodin”. Nykyisin lastensuojelupalveluja tuottaa yhdistyksen omistama MLL Helsingin Sosiaalipalvelut Oy, joka ylläpitää lastensuojelun sijaishuoltoyksikköä Helsingissä sekä tarjoaa jälkihuollon palveluja.

Palvelumme ovat saatavilla valtakunnallisesti eri hyvinvointialueiden lastensuojeluasiakkuudessa oleville nuorille, jotka kuntouttavan hoidon lisäksi hyötyvät pääkaupunkiseudun monipuolisista palveluista ja opiskelumahdollisuuksista.

Nuorten tennarit

Sijaishuoltopalvelut

Jos lapsi tai nuori ei ole turvassa kotonaan tai turvassa itseltään, eikä tilanteeseen voida vaikuttaa muilla keinoilla, lapsen hoito, kasvatus ja kehitys turvataan lastensuojelulain mukaisesti sijaishuollon avulla.

Tällöin lapsen hoito ja kasvatus järjestetään oman kodin ulkopuolella. Nuorisokoti Marjis Helsingissä tarjoaa sijaishuoltopaikan seitsemälle 10-17 -vuotiaalle lapselle tai nuorelle.
Nuorisokoti Marjis
Nuori istuu rullalaudalla

Jälkihuoltopalvelut

Lapsi tai nuori saattaa tarvita tukea ja apua vielä sijaishuollon jälkeenkin. Tätä kutsutaan jälkihuolloksi, jota tulee lakisääteisesti järjestää aina 25-vuotiaaksi saakka, jos lapsi tai nuori on ollut huostaanotettuna tai sijoitettuna vähintään puoli vuotta.

Jälkihuollon tarkoituksena on helpottaa lapsen tai nuoren kotiin palaamista tai itsenäistymistä omilleen. Tämä elämänvaihe on hyvin kriittinen ja tarjoamme siihen tuettua asumista sekä ammatillisen tukihenkilön apua.
Jälkihuolto

Lastensuojelutyön arvomme

Lastensuojelutyössämme olemme lapsen puolella ja lasta varten. Työn keskeisimmät arvot pohjautuvat Suomen perustuslakiin ja kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin kuten YK:n lasten oikeuksien sopimukseen. MLL:n arvot konkretisoituvat lastensuojelutyössämme näin:

  1. Lapsen ja lapsuuden arvostus: Meille sijoitetulla lapsella on lupa olla lapsi. Jokainen lapsi on erilainen, arvokas ja hyväksytty omana itsenään. Turvaamme sijoitetun lapsen oikeuksien toteutumista.
  2. Yhteisvastuu: Kaikki lastensuojelun ohjaajamme kantavat yhteisesti vastuun kaikista hoidossamme olevista lapsista, vaikka he toimisivatkin omaohjaajina vain osalle heistä. Jokainen lapsi on ohjaajan mielessä, vaikka lapsi ei olisikaan juuri sillä hetkellä paikalla.
  3. Inhimillisyys: Ohjaajamme eivät ole vain turvaa antavia aikuisia ja ammatillisia työntekijöitä, vaan he ovat myös ihmisiä ihmiselle. Ymmärrämme, että aina ei ole hyvä päivä ja mitoitamme odotukset jaksamisen mukaan.
  4. Yhdenvertaisuus: Varmistamme, että samat oikeudet toteutuvat jokaisen lapsen kohdalla. Kohtaamme lapset keskenään yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti, kunkin yksilöllisyys huomioiden.

Yhteystiedot

MLL Helsingin Sosiaalipalvelut Oy

Nuorisokoti Marjis, Korkeavuorenkatu 6 A 1, 00150 Helsinki

Sijais- ja jälkihuollon paikkatiedustelut: 040 719 6323