MLL Helsinki

vauva ja ilmapallot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) perustettiin vuonna 1920. Aloitteentekijä järjestön perustamisessa oli kenraali Carl Gustaf Emil Mannerheimin sisar Sophie Mannerheim (1863-1928), jolle lastensuojeluaatteessa oli kyse turvan tuomisesta apua tarvitseville lapsille ja perheille.

Perustamisestaan saakka MLL on toiminut vahvana yhteiskunnallisena vaikuttajana ja aloitteentekijänä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin parantamisessa. Sen toimintaa on ohjannut kyky huomata lasten ja perheiden tarpeita, tarttua niihin ajoissa, tehdä pitkäjänteistä työtä ongelmien ratkaisemiseksi sekä luoda uutta toimintaa ketterästi, kun sille on yhteiskunnassa ilmennyt tarvetta.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin yhdistys

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin osasto perustettiin 31.10.1922. Se kuuluu MLL:n liittoyhteisöön taloudellisesti ja oikeudellisesti erillisenä, itsenäisenä paikallisyhdistyksenä. Sen toiminnan tarkoituksena on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Yhdistyksen toimialue on pääkaupunkiseutu.

Sophie Mannerheimin lastensuojelutyön ytimessä oli erityisesti Helsingin hädänalaisten lasten ja heidän äitiensä auttaminen. Tätä perinnettä Helsingin yhdistys vaalii. Yhdistyksen toiminnan painopisteet ovat erityisesti naisiin ja lapsiin kohdistuvan perheväkivallan vastaisessa kriisiauttamistyössä sekä lastensuojelussa, missä turvataan haastavissa elämäntilanteissa kasvaneiden lasten ja nuorten oikeus turvalliseen lapsuuteen.

Yhdistys antaa pääosin ammatillista apua tilanteissa, missä vaaditaan luottamuksellisuutta ja erityistä asiantuntemusta, mutta koordinoi myös vapaaehtoisia henkilöitä, yrityksiä ja yhteisöjä auttamaan kohdennetusti ammattilaisten rinnalle.

MLL Helsingin Sosiaalipalvelut

Yhdistyksen omistama tytäryhtiö, MLL Helsingin Sosiaalipalvelut Oy, tuottaa lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon palveluja eri hyvinvointialueille Helsingissä. Yhdistys on tuottanut näitä palveluja keskeytyksettä 1950-luvulta saakka ja lastensuojelu on edelleen yhdistyksen ydintoimintaa. Palvelutuotanto siirrettiin vuonna 2019 yhdistykseltä MLL Helsingin Sosiaalipalveluille.

MLL Helsingin Sosiaalipalvelut Oy toimii kilpailuympäristössä, samoista lähtökohdista kuin alan muutkin yksityiset toimijat. Kannattava liiketoiminta ei ole yhtiölle kuitenkaan itsetarkoitus, vaan se on pikemminkin väline, jolla luodaan yhteiskunnallista lisäarvoa: yhtiön tuotoilla tuetaan yhdistyksen yleishyödyllistä toimintaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Sophie Mannerheim

Toimintaamme ohjaavat arvot

• lapsen ja lapsuuden arvostus
• yhteisvastuu
• inhimillisyys
• yhdenvertaisuus