Nuorisokoti Marjis

Tuemme nuoria löytämään vahvuutensa ja oman polun elämässään

Nuorten tennarit

Sijaishuolto

MLL Helsingin Sosiaalipalvelut Oy ylläpitää 7-paikkaista sijaishuollon toimintayksikköä Helsingissä. Nuorisokoti Marjis on tarkoitettu 10-17 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Nuorista huolehtii ympärivuorokautisesti moniammatillinen henkilöstö, josta löytyy mm. monipuolista lasten ja nuorten mielenterveys- ja traumaosaamista.

Nuorisokodin hoito- ja kasvatusmenetelmät ovat kannustavia, terapeuttisia ja kunkin nuoren elämäntilanteen erityisyys ja yksilöllisyys huomioivia. Hoitoa ja kasvatustamme ohjaa jatkuva-aikainen lapsen edun arviointi, missä kaikissa ratkaisuissa pyrimme turvaamaan lapselle

 • tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin
 • läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet
 • mahdollisuuden saada ymmärtämystä ja hellyyttä
 • iän ja kehitystason mukaisen valvonnan ja huolenpidon
 • taipumuksia vastaavan koulutuksen
 • turvallisen kasvuympäristön
 • ruumiillisen koskemattomuuden ja loukkaamattomuuden
 • itsenäistymisen ja kasvamisen vastuullisuuteen
 • mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa omissa asioissaan
 • kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen taustan huomioimisen

Hoito- ja kasvatusmenetelmät

Taimi kädessä
Uutta kasvustoa
Kädet ja kasvin taimi

Itsenäistymisen tuki

Nuorisokoti Marjis rakentaa aktiivisesti nuoren kanssa polkua itsenäisyyteen ja tulevaisuuteen aikuisena. Itsenäistymisen valmistautuminen aloitetaan nuorisokodissa jo sijaishuollon aikana. Nuorta tuetaan opintojen sujumisessa, itsenäisen elämän taitojen oppimisessa ja kiinnittymisessä yhteiskunnan instituutioihin, yhteisöihin ja palveluihin.

Asumisharjoittelu

Nuorisokodissa tapahtuvan itsenäistymistaitojen harjoittelun vaihtoehtona nuorella on mahdollisuus kokeilla omatoimista asumista tuetusti jo sijaishuollon loppuvaiheessa.

Nuorisokoti Marjiksella on käytössään erillisiä tukiasuntoja aivan nuorisokodin välittömässä läheisyydessä, missä harjoittelu voidaan aloittaa jo sijaishuollon aikana täysi-ikäisyyden kynnyksellä esim. porrastetusti. Mikäli itsenäinen elämä ei vielä onnistu suunnitelmien mukaan, on nuorella mahdollisuus palata takaisin Nuorisokoti Marjikseen.

Nuorella on mahdollisuus jatkaa tuettua asumista samassa asunnossa 18 vuotta täytettyään jälkihuollon tuen piirissä.

Tyttö ja reppu

Jälkihuolto

Jälkihuollolla tarkoitetaan sijaishuollon tai pitkän avohuollon sijoituksen päättymisen jälkeen tarjottavaa kokonaisvaltaista tukea lapselle tai nuorelle. Jälkihuollon tarkoituksena on tukea lapsen kotiutumista sijaishuollosta tai auttaa aikuistuvaa nuorta saavuttamaan riittävät valmiudet itsenäisen elämän aloittamiselle. Sen tehtävänä on varmistaa, että sijaishuollon aikana tavoitetut muutokset kantavat tulevaisuuteen.

MLL Helsingin Sosiaalipalvelut tarjoaa lastensuojelun jälkihuollon palveluja, joilla rakennetaan edellytykset nuorten itsenäiseen elämään, asumiseen, arjenhallintaan sekä psyykkiseen hyvinvointiin. Yksilöllinen tuki suunnitellaan nuoren ja hänen sosiaalityöntekijänsä kanssa. Tukea voidaan tarvita esimerkiksi:

 • itsenäiseen ja sujuvaan asumiseen
 • kodinhoitoon ja arjen rutiinien luomiseen
 • koulunkäynnin ja opintojen aloittamiseen ja niissä suoriutumiseen
 • työllistymiseen ja harjoitteluun
 • vapaa-ajan toiminnan järjestämiseen
 • asiointiapuun ja palveluihin saattamiseen
 • taloustilanteen hallintaan ja suunnitelmalliseen rahankäyttöön
 • psyykkisen ja fyysisen terveyden hoitamiseen
 • omien voimavarojen löytämiseen ja tulevaisuuden suunnitteluun
 • tukiverkoston luomiseen ja perhesuhteiden ylläpitoon
 • akuutteihin kriisitilanteisiin

Työskentely tapahtuu laaditun asiakassuunnitelman mukaisin tavoittein ja sovitulla tukimäärällä. Yhteistyö nuoren läheis- ja viranomaisverkoston kanssa on olennainen osa työskentelyä.

Suunnitelmaa ja tavoitteissa edistymistä arvioidaan säännöllisin väliajoin. Nuorta tukee sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehtojen mukainen henkilöstö.

Poika ja reppu

Tuettu asuminen

Tukiasuntomme sijaitsevat nuorisokodin välittömässä läheisyydessä. Asunto on kerrostalossa sijaitseva erillinen, peruskalustettu yksiö tai kaksio.

Vastaamme nuorelle tarjottavasta henkilökohtaisesta käytännön opastuksesta ja ohjauksesta, asumisen sosiaalisesta isännöinnistä, neuvonnasta, palveluohjauksesta sekä psykososiaalisesta tuesta liittyen arkielämän sujumiseen, opiskeluun, työllistymiseen, vapaa-ajan viettoon tai muihin nuoren tarpeista lähteviin kysymyksiin.
Nuoret viettävät aikaa yhdessä

Ammatillinen tukihenkilö

MLL Helsingin Sosiaalipalvelut tarjoaa Nuorisokoti Marjiksesta itsenäistyville nuorille ammatillisen tukihenkilön apua silloin, kun nuori muuttaa sijaishuollosta takaisin kotiin tai pääkaupunkiseudulla muualle kuin MLL Helsingin tukiasuntoihin.

Ammatillinen tukihenkilötyöskentely on suunnitelmallista ja tavoitteellista tukea, joka koostuu mm. ohjauksellisista keskusteluista, toiminnallisista tapaamisista sekä tuesta erilaisille asiointikäynneille. Tarvittava tuki räätälöidään aina nuoren tarpeita vastaavaksi.
We love Ullanlinna

Tarjoamme nuorille turvallisen kasvuympäristön

Toimitilamme sijaitsevat kaupunkialueella viihtyisässä ja rauhallisessa Etelä-Helsingissä, minne on hyvät julkiset kulkuyhteydet. Pääkaupunkiseudun kattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, koulut ja harrastusmahdollisuudet ovat asiakkaillemme hyvin saatavilla.

Tilamme ovat hyvin kodinomaiset ja lämminhenkiset.
Kurkista sisään!
Kuvagalleria
kasvin istutus maahan

Sosiaalityöntekijöiden palautetta

”Hoidon viitekehys ja yksikön hoitokulttuuri takaavat ammatillisesti korkeatasoisen tavan kohdata ja hoitaa tarvitsevia lapsia.” ”Marjiksen työryhmä on kokenut ja osaava, monipuolisesti kouluttautunut ja riittävän resursoitu.”

”Edellisen sijaishuoltopaikan aikaan lapsi soitti minulle usein ja valitti milloin mistäkin, nyt (Marjiksessa oloaikana) ei ole tällaisia soittoja tullut.”

”Jäi vahva vaikutelma, että nuoren äänen kuuleminen ja nuoren näkökulma Marjiksen toimintaan otetaan mukavalla tavalla huomioon aikuisjohtoisessa hoitoyhteisössä. Marjiksessa lähdetään tukemaan lasta yksilöllisesti hänen tarpeistaan käsin. Vaikuttaa siltä, että Marjiksessa osataan olla herkästi läsnä lapsille niin, että heille annetaan myös omaa tilaa.”