Palvelumme

Jokaisella on oikeus turvalliseen elämään

Pieni tyttö leikkii pehmoeläimen kanssa

Näin autamme

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin yhdistys antaa ammatillista kriisiapua ja tukea lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kohdanneille Sophie Mannerheimin turvakodissa sekä Turvaverkko Helsingin avopalvelussa. Tytäryhtiömme MLL Helsingin Sosiaalipalvelut tuottaa lastensuojelupalveluja eri hyvinvointialueille.

Ammatillisen toiminnan yhteydessä tarjoamme kohdennetun mahdollisuuden vapaaehtoisille henkilöille, yrityksille ja yhteisöille tulla mukaan auttamaan.

Osa toimipisteistämme palvelee ympärivuorokautisesti. Teemme myös jalkautuvaa asiakastyötä pääkaupunkiseudulla. Annamme sekä yksilöllistä apua että järjestämme vertaisryhmätoimintaa. Olemme joustava ja ketterä järjestötoimija, ja tarjoamme matalan kynnyksen tukea kasvokkain, etäyhteyksin, kotiin tuotuna, puhelimitse sekä verkossa.

Jos olet kokenut väkivaltaa tai sen uhkaa läheisessä ihmissuhteessa tai perheessä, Sophie Mannerheimin turvakodista saat oman huoneen ja ylläpidon akuutin kriisitilanteen ajaksi.

Pääset turvaan, saat levätä ja koota voimia, saat apua väkivaltakokemuksen käsittelyyn ja siitä toipumiseen sekä ohjausta ja neuvontaa asioiden järjestämiseen. Myös lapsesi saa turvakodissa ikätasonsa mukaista apua. Voit hakeutua turvakotiin itse suoraan ilman lähetettä ja apu on maksutonta.

Sophie Mannerheimin turvakoti

Turvaverkko Helsinki antaa yksilöllistä apua lähisuhdeväkivallasta selviytymiseen. Tapaaminen voidaan järjestää myös asiakkaan kotona tai muussa halutussa paikassa pääkaupunkiseudulla. Keskusteluavun lisäksi apua saa käytännön asioiden järjestämiseen ja mukana asiointiin.

Lasten vanhemmille on tarjolla tietoa väkivallan vaikutuksista lapsiin ja keinoja lapsen tukemiseen. Yksilöllistä apua on tarjolla myös lapsille ja nuorille.

Selviytymisessä voi auttaa myös vertaistuki, jota on tarjolla sekä lapsille, aikuisille että perheille.

Turvaverkko Helsinki

MLL Helsingin Sosiaalipalvelut Oy ylläpitää lastensuojelun sijaishuollon toimintayksikköä, Nuorisokoti Marjista Helsingissä. Se tarjoaa turvallisen kodin seitsemälle 10-17 -vuotiaalle lapselle ja nuorelle.

Hoito- ja kasvatusmenetelmämme ovat kannustavia, terapeuttisia ja kunkin nuoren elämäntilanteen erityisyys ja yksilöllisyys huomioivia. Lapsen oikeuksien turvaaminen on meille tärkeää.

Nuorisokoti Marjis

Nuorisokoti Marjis rakentaa aktiivisesti nuoren kanssa polkua itsenäisyyteen ja tulevaisuuteen aikuisena. Nuorilla on mahdollisuus harjoitella itsenäistä asumista omaohjaajan tuella täysi-ikäisyyden kynnyksellä. Käytössämme on tukiasuntoja, joissa voi jatkaa asumista yksilöllisen jälkihuollon tuen turvin aina 25-vuotiaaksi saakka.

Lastensuojelun palvelut

Tarjoamme lastensuojelun sijaishuollostamme kotiin palaaville tai itsenäistyville nuorille mahdollisuuden tarvittaessa ammatilliseen tukihenkilötyöskentelyyn, joka voi koostua esim. ohjauksellisista keskusteluista, toiminnallisista tapaamisista sekä tuesta asiointiin.

Lastensuojelun palvelut

Lähisuhdeväkivalta voi ilmetä monin eri tavoin ja sen tunnistaminen ei ole aina helppoa. Väkivalta vaikuttaa kaikkien osapuolten hyvinvointiin ja terveyteen. Lapselle väkivallan sivusta seuraaminen on aina haitallista.

Olemme koonneet tietoa lähisuhdeväkivallasta, sen eri ilmenemismuodoista ja vaikutuksista lapsiin, nuoriin ja aikuisiin.

Tietoa lähisuhdeväkivallasta

Ero on koko perheen kriisi, josta selviytyminen vie voimavaroja. Kaikissa eroon liittyvissä ratkaisuissaan vanhempien tulisi huomioida lapsen etu. Tuottamamme 5-osainen lyhytanimaatiosarja kertoo tutkimustietoon pohjautuen lapsen näkökulmasta erossa: sopimusasioista, eron vaikutuksista lapsiin, lasten tukemisesta erossa ja mistä saa apua. Videot on puhuttu ja tekstitetty suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, arabiaksi, somaliksi sekä venäjäksi.

Vinkkaamme myös vanhempien erotilanteen avuksi laaditusta vanhemmuussuunnitelmasta, joka auttaa vanhempia miettimään yhdessä lapsen arkea, käytännön tarpeita ja hyvinvointia erossa.

Ero lapsiperheessä

Olemme koonneet  tiivistiedot maksuttomista yleishyödyllisistä palveluistamme, lastensuojelun ostopalveluista sekä kaikki esitteet ammattilaisten omaan osioon.

Ammattilaisille

Asiakaskokemuksia palveluistamme

Nainen raskaana turvakodissa
Tyttö leikkii nukkekodilla
Teini ja nalle
Isä ja lapsi sylissä