Ero lapsiperheessä

Sillä, miten vanhemmat hoitavat eron, on merkitystä

Ero lapsiperheessä -videosarja

Vanhempien ero ja tutun perherakenteen rikkoutuminen on lapselle kriisi. Lapsen kokemukseen ja erosta selviämiseen vaikuttaa merkittävästi se, miten hyvin tai huonosti vanhemmat hoitavat eronsa. Lasta tukee vanhempien sovinnollisuus ja kyky huomioida lapsen tarpeet oman kriisinsä keskellä. Usein se on kuitenkin vaikeaa.

MLL Helsinki on tuottanut eroaville lapsiperheille suunnatun 5-osaisen selitysvideosarjan, joka avaa lapsen näkökulmaa erossa: sopimusasioita, eron vaikutuksia lapsiin, miten lasta tuetaan erossa ja mistä saa apua. Kunkin viiden animaatiovideon sisältö on tiivistetty noin 3 minuutin mittaiseksi.

Videot perustuvat tutkittuun tieteelliseen tietoon

Videosisällöt pohjautuvat Suomessa julkaistuihin tieteellisiin tutkimuksiin ja niitä kokoavaan kirjallisuuteen lapsiperheen erosta. Videoiden sisältö on vahvistettu ja ne on julkaistu yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien perheoikeudellisten yksiköiden kanssa.

Videosarja on suomen kieleltä käännetty pääkaupunkiseudun lastenvalvojien tulkkaustarpeiden mukaisesti ruotsiksi, englanniksi, arabiaksi, venäjäksi ja somaliksi.

Videot ovat vapaasti käytettävissä

Videoita saa ottaa käyttöön ja linkittää tai upottaa vapaasti kaikissa niissä yhteyksissä, missä niistä voidaan katsoa olevan hyötyä sille työlle, että lapsen ääni ja tarpeet vanhempiensa erossa pääsevät kuuluviin!

Linkit ja vapaasti käytettävät materiaalit löytyvät verkkosivuiltamme osiosta Palvelut / Ammattilaisille.

Lisätiedustelut: helsingin.yhdistys@mll.fi / 040 722 0261

Suomenkieliset videot

Monikieliset videot

Lapsen tunteet erossa

Ammattilaispalautetta videoista

Videot oli tosi selkeät, saaneet hyvää palautetta kun jaoin ne kuraattoreille ja psykologeille toiselle asteelle 🙂 Suosittelen!

Videot ovat sopivan lyhyitä, informatiivisia tietoiskuja eri näkökulmista eron vaikutuksia valaisevia. Erityistä kiitosta siitä, että niitä on useilla eri kielillä. Myös se on hyvä, että ne on pilkottu erillisiksi videoiksi eri aihealueisiin liittyen. Visuaalisesti ne ovat miellyttäviä ja helposti omaksuttavia. Ei liiallista opettajamaisuutta.

Minusta olette onnistuneet hienosti tiivistämään monimutkaiset asiasisällöt visuaalisesti kompaktiin, selkeään pakettiin. Ja hienoa, että olette tuottaneet palvelun monikielisesti, jotta suurempi osa täällä asuvista ihmisistä voi saada tietoa tarvittaessa. Uskon, että videosarjanne auttaa niin sosiaalialan ammattilaisia työssään kuin kriisihetkiä kokevia yksilöitäkin. Kiitos tästä!

Vanhemmuussuunnitelma

Vinkkaamme eroaville vanhemmille myös hyödyllisestä vanhemmuussuunnitelmasta, joka on kehitetty kansainvälisten esikuvien pohjalta Sosiaali- ja terveysministeriössä. Suunnitelman tavoitteena on erotilanteeseen joutuneiden vanhempien sovinnollisuuden edistäminen.

Vanhemmuussuunnitelma on tarkoitettu tueksi ja apuvälineeksi eron jälkeiseen vanhemmuuteen. Suunnitelma auttaa vanhempia miettimään yhdessä lapsen arkea ja sen sujuvuutta, käytännön tarpeita ja lapsen hyvinvointia.

Käytännössä vanhemmuussuunnitelma on täytettävä lomake. Lomakkeen kysymykset auttavat vanhempia miettimään juuri heidän lapsensa tarpeita ja hyvinvointia käytännön tasolla. Suunnitelmassa mietitään myös lapsen tulevaisuuden tarpeita.

Vanhemmuussuunnitelmaa tehdessä keskustellaan myös lapsen kanssa hänen toiveistaan, ajatuksistaan ja huolenaiheistaan ikätasoon sovitettuna. Nuoren asioista sovitaan yhdessä tämän kanssa. Kun lapsen tarpeet ovat selvillä, mietitään mitä ne tarkoittavat käytännön järjestelyjen kannalta ja jokapäiväisessä elämässä.

Vanhemmuussuunnitelman osia ovat:

 • Lapsen oikeuksien ja vanhempien vastuun tunnistaminen
 • Lapsen tarpeet ja toiveet
 • Tiedonkulku ja yhteydenpito
 • Asumisjärjestelyt ja vanhempien luona vietetty aika
 • Taloudellisen vastuun jakaminen
 • Lapsen koulunkäynti ja päivähoito
 • Muut lapsen arkeen liittyvät asiat, kuten esimerkiksi harrastukset, terveydenhuolto, lemmikit, kieli ja kulttuuri sekä uskonnollinen kasvatus
 • Nuoren asioista sopiminen yhdessä tämän kanssa

Vanhemmuussuunnitelma ei ole virallinen sopimus tai juridinen asiakirja, vaan vanhempien yhteinen ja vapaaehtoinen työkalu vanhemmuuteen eron jälkeen.

Lapsen oikeudet erossa

 • tulla hoidetuksi ja saada huolenpitoa
 • kysyä ja saada vastauksia
 • tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu ja miten asiat järjestetään
 • saada kuulla, että ero ei ole lasten syy
 • säilyttää hyvä käsitys vanhemmista ja rakastaa heitä ilman syyllisyyttä
 • olla valitsematta puolia vanhempien välillä
 • olla kuulematta vanhempien riitelyä tai pahoja sanoja toisesta vanhemmasta
 • voida luottaa aikuisten kykyyn huolehtia asioista
 • ilmaista omia mielipiteitään ja ajatuksia – tai olla ilmaisematta niitä
 • näyttää kaikenlaisia tunteita

Lähteet: thl.fi ja stm.fi