Saavutettavuuseloste

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin yhdistys ry pyrkii takaamaan verkkosivuston saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee verkkosivustoa: helsinki.mll.fi.

Seloste on laadittu 2.11.2022 tilanteen mukaisena, ja sitä on viimeksi päivitetty 11.11.2022. Verkkopalvelun saavutettavuus on arvioitu Red & Blue Oy:n toimesta.

Palvelun saavutettavuus

Verkkosivusto täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG 2.1). Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja/tai vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Saavutettavuus huomioidaan kaikkien uusien ominaisuuksien kehitystyössä. Jos tarvitsemasi aineisto ei ole saavutettava, ota meihin yhteyttä sähköpostilla, niin toimitamme tarvitsemasi aineiston saavutettavassa muodossa.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät ole vielä saavutettavia

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Syy saavutettavuusvaatimusten noudattamatta jättämiseen: Kohtuuton rasite.

Ladattaviin tiedostoihin ja videomateriaaliin, jotka eivät ole saavutettavissa, sovelletaan tilapäisesti direktiivin (EU) 2016/2102 5 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

Ladattavien materiaalien saavutettavuuspuutteet

Sivustolta ladattavat pdf-tiedostot ja muut materiaalit eivät välttämättä täytä saavutettavuusvaatimuksia, sillä ne on tehty pidemmän aikavälin kuluessa ja kerätty sivustolle useista eri lähteistä useilta eri tekijöiltä. Dokumenttien tekohetkellä ei ole osattu ottaa huomioon saavutettavuutta. Sivustolla kuitenkin kerrotaan yksittäisen materiaalin lataussivulla lyhyesti mitä materiaali käsittelee.

Videot

Sivustolle ladattuihin ja upotuksena haettuihin videoihin saa kytkettyä asetuksista tekstitykset päälle tai pois. Oletuksena videoita ei ole tekstitetty. Jos videosta puuttuu tekstitys kokonaan, pyritään niille luomaan tekstivastineet, joissa kerrotaan videon sisältö tiivistetysti.

Muista järjestelmistä tulevat sisällöt

Verkkopalvelussa on muista järjestelmistä tuotuja sisältöjä, joiden saavutettavuuspuutteet ovat peräisin alkuperäisestä järjestelmästä.

Sosiaalinen media

Saavutettavuusvaatimukset huomioidaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin yhdistyksen ylläpitämien sosiaalisen median kanavien sisällössä kunkin kanavan tarjoamien mahdollisuuksien mukaan. Ennen 23.9.2020 tuotetutun visuaalisen ja audiovisuaalisen materiaalin joukossa on myös sisältöjä, jotka eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Sisältö, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin

Sivustolla on sisältöä, jota lainsäädännön vaatimukset eivät koske. Tällaisia sisältöjä ovat

  • ulkopuolisten tahojen palvelussa julkaisemia sisältöjä, jotka eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia tiedostoja, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018
  • tiedostoja, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018
  • suoria video- tai äänilähetyksiä, joita ei tallenneta säilytettäväksi tai uudelleen julkaistavaksi
  • video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät sivustolta ongelmia, joita ei ole kuvattu tässä selosteessa, ilmoita niistä meille. Otamme mielellämme vastaan myös muita huomioita ja parannusehdotuksia sivuston saavutettavuudesta. 

Anna saavutettavuuspalautetta verkkolomakkeella.

Käsittelyn kesto

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määritellyn tarkoituksen toteuttamiseksi. Kun henkilötietojen käsittelyperuste on päättynyt, poistamme henkilötiedot. Mikäli yhteydenotto verkkosivujemme kautta johtaa asiakkuuteen Turvaverkko Helsinki -palvelussamme, poistamme kaikki henkilötiedot asiakkuuden päätyttyä.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
Saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi 
p. 0295 016 000 (vaihde)