Lastensuojelun asumispalvelut

Nuorisokoti Marjis tarjoaa 17-25 –vuotiaille lastensuojelun piirissä oleville nuorille itsenäiseen elämään valmistavia asumispalveluja: asumisharjoittelua ja tukiasumista.

Marjiksen asumispalveluissa nuorella on käytössään oma yksiö tai kaksio, jossa on mahdollista harjoitella itsenäistä elämää sekä saada ohjaajan tukea ja apua arjen hallintaan.

Asunnot sijaitsevat nuorisokodin lähellä, pääsääntöisesti noin 0-2 km säteellä nuorisokodista. Asunnot ovat valmiiksi kalustettuja, mutta nuori voi myös tuoda omia kalusteitaan ja sisustaa asunnon mieleisekseen.

Nuorelle laaditaan yhdessä nuoren, hänen sosiaalityöntekijänsä ja läheisverkoston kanssa yksilöllinen asumis- ja tukisopimus, jonka tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Nuori sitoutuu ottamaan ohjausta ja tukea vastaan sekä noudattamaan asuintaloyhtiönsä järjestyssääntöjä.

Nuorelle nimetään omaohjaaja ja hänelle tarvittaessa varahenkilö. Nuori ja omaohjaaja tapaavat sovitusti ja suunnitelmallisesti.  Omaohjaajalta nuori saa ohjausta arkeen ja asioiden hoitamiseen, tukea opiskeluun ja päiväohjelman suunnitteluun sekä mahdollisuuden keskusteluihin.

Nuorisokoti Marjiksella on valmius tukea asumispalvelujen asiakkaitaan myös ympärivuorokautisesti.

ASUMISHARJOITTELU

Asumisharjoittelu on tarkoitettu alle 18-vuotiaille nuorille, joilla on lastensuojelun asiakkuus. Asumisharjoittelussa nuoret ovat alaikäisinä osastopaikalla.

Asumisharjoittelussa nuori harjoittelee tuetusti päivittäistä taloudenhoitoansa Kelan perustoimeentulotuen mukaisin resurssein ja ehdoin. Hän vastaa tällöin jokapäiväisen elämänsä välttämättömistä menoista kuten ravinto, vaatetus, hygienia, puhelin- ja tietoliikennekulut, paikallisliikenteen matkat sekä harrastuskulut.

Nuorisokoti Marjis vastaa nuoren hoidosta, kasvatuksesta ja tuesta, terveyden- ja sairaudenhoidosta sekä asumiskustannuksista ja muista laitoshoidon sopimuksen mukaisista hoitovuorokausihintaan sisältyvistä kuluista.

TUKIASUMINEN

Tukiasuminen on tarkoitettu 18-25 –vuotiaille lastensuojelun jälkihuollon asiakkaina oleville nuorille.

Nuori tekee tukiasunnosta oman vuokrasopimuksen. Nuorta autetaan hakemaan hänelle kuuluvia etuuksia ja tukia, joilla hän kustantaa asumisen, toimeentulon, opiskelun ja terveydenhoitoon liittyvät menonsa.

Asiakkaan sijoittava kunta maksaa tällöin toteutuneesta tukityöstä sopimuksen mukaisesti.