Lastensuojelun asumispalvelut

 

Nuorisokoti Marjis tarjoaa 17-25 –vuotiaille lastensuojelun piirissä oleville nuorille itsenäiseen elämään valmistavia asumispalveluja: asumisharjoittelua ja tukiasumista.

Marjiksen asumispalveluissa nuorella on käytössään oma yksiö tai kaksio, jossa on mahdollista harjoitella itsenäistä elämää sekä saada ohjaajan tukea ja apua arjen hallintaan.

Asunnot sijaitsevat nuorisokodin välittömässä läheisyydessä. Asunnot ovat valmiiksi kalustettuja, mutta nuori voi myös tuoda omia kalusteitaan ja sisustaa asunnon mieleisekseen.

Nuorelle laaditaan yhdessä nuoren, hänen sosiaalityöntekijänsä ja läheisverkoston kanssa yksilöllinen asumis- ja tukisopimus, jonka tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Nuori sitoutuu ottamaan ohjausta ja tukea vastaan sekä noudattamaan asuintaloyhtiönsä järjestyssääntöjä.

Nuorelle nimetään omaohjaaja ja hänelle tarvittaessa varahenkilö. Nuori ja omaohjaaja tapaavat sovitusti ja suunnitelmallisesti.  Omaohjaajalta nuori saa ohjausta arkeen ja asioiden hoitamiseen, tukea opiskeluun ja päiväohjelman suunnitteluun sekä mahdollisuuden keskusteluihin.

Nuorisokoti Marjiksella on valmius tukea asumispalvelujen asiakkaitaan myös ympärivuorokautisesti.

ASUMISHARJOITTELU

 

Asumisharjoittelu on tarkoitettu pian itsenäistyville lastensuojelun asiakkaana oleville nuorille. Asumisharjoittelussa nuori harjoittelee tuetusti itsenäistä elämää.

TUKIASUMINEN

 

Tukiasuminen on tarkoitettu 18-24 –vuotiaille lastensuojelun jälkihuollon asiakkaina oleville nuorille. Tukiasuminen voi olla mahdollista myös pian täysi-ikäisyyden saavuttaville lastensuojelun avohuollon asiakkaille.

Nuori tekee tukiasunnosta pääsääntöisesti oman vuokrasopimuksen. Nuorta autetaan hakemaan hänelle kuuluvia etuuksia ja tukia, joilla hän kustantaa asumisen, toimeentulon, opiskelun ja terveydenhoitoon liittyvät menonsa. Asiakkaan sijoittava kunta maksaa tällöin toteutuneesta tukityöstä erillisen sopimuksen mukaisesti.