Riitelyä vai väkivaltaa?

Kaikissa ihmissuhteissa ja perheissä esiintyy ajoittaisia erimielisyyksiä, joita ratkotaan riitelemällä. Kodin tulisikin olla paikka, jossa voi turvallisesti purkaa tunteitaan, kohtuuden rajoissa. Kotona myös malliopitaan tapa käsitellä vaikeita asioita. Siksi erityisesti lapsiperheissä olisi hyvä kiinnittää huomioita siihen, miten riitoja ratkotaan. Täältä löydät vinkit rakentavaan riitelyyn.

Jos perheessä tai suhteessa riidellään rajusti ja jatkuvasti, kenelläkään ei ole hyvä olla. Mistä sitten erottaa riitelyn haitallisesta väkivallasta?  

Pelon tunne on se tekijä, joka erottaa väkivallan riitelystä.  

Jos riidan osapuoli tai sen kulkua sivusta seuraava pelkää, ei kyseessä ole enää elämän tavanomaiset erimielisyydet vaan tuolloin riitely on eskaloitunut jo väkivallaksi. Väkivalta voi ilmetä lukuisin eri tavoin.

Väkivallan talo
Turvallinen koti

Raskaana olevat ja pienten lasten äidit ovat erityisessä riskissä joutua parisuhteissaan väkivallan kohteeksi. Pikkulapsiperheissä velvollisuuksien lisääntyminen, yövalvomiset ja puutteelliset keinot tunteiden hallinnassa ja ilmaisussa voivat olla väkivaltaa lisääviä tekijöitä. Lapsen jatkuvat tarpeet, vaativuus ja kehittyvä oma tahto voivat yllättää.  Vanhemmuuteen kohdistuu monenlaisia paineita. Siksi monet vanhemmat pyrkivät piilottamaan vaikeat tunteet ja ajatukset. Usein myös omien tarpeiden huomiointi jää aikuisilla vähäiseksi.

Vaikka perhessä ilmenevä väkivalta ei suoraan kohdistuisi lapsiin, väkivaltaa on 

  • lapsen altistuminen väkivallalle (mm. väkivallan näkeminen tai kuuleminen, pelossa eläminen tai väkivallan seurauksille altistuminen)
  • lapsen fyysisten tarpeiden laiminlyönti (asianmukainen hoito ja huolenpito, ravinto, hygienia tai vaatetus, lapsen turvaaminen ja suojelu, terveys ja sairaanhoito)
  • lapsen henkinen laiminlyönti (vanhemman vihamielinen tai torjuva asenne, välinpitämättömyys lapsen tarpeita kohtaan, vanhemman emotionaalinen kylmyys ja etäisyys lapsesta)

Erityisiä haasteita yhteiskunnassamme ovat myös ikääntyneisiin ihmisiin kohdistuva väkivalta, vammaisten ihmisten kokema väkivalta, seksuaalivähemmistöjen kohtaama väkivalta sekä kunniaan liittyvä väkivalta ja tyttöjen ympärileikkaus.

 

Jos siis pelkäät, hae tai pyydä apua! 

 

Auttaviin palveluihin voi ja kannattaa hakeutua jo paljon ennen kuin väkivalta pitkittyy tai tilanne eskaloituu.

Turvakoti. Kuva Katja Tähjä 2021