Turvaverkko Helsinki

Turvaverkko Helsinki on pääkaupunkiseudulla toimiva matalan kynnyksen palvelu, joka on tarkoitettu perhe- tai lähisuhdeväkivaltaa tai niiden uhkaa kokeneille aikuisille ja/tai lapsille. Turvaverkko Helsinki tarjoaa ammatillista tukea, tietoa ja käytännön apua väkivaltakokemuksista selviytymiseen. Palvelu on asiakkaalle ja ohjaavalle kunnalle maksuton. Apua tarvitseva voi ottaa suoraan yhteyttä Turvaverkko Helsinkiin.

Turvaverkko Helsinki voi auttaa monella tavalla

 • Akuuttiaika mahdollistaa nopean tapaamisen kriisityön asiantuntijan kanssa. Varaa aika puh. 040 645 3622
 • Arjen apu on asiakkaan rinnalla kulkevaa asiointiapua esim. asunnon hankintaan, avioeroon, Kelan etuuksiin tai talousasioiden järjestämiseen. Mikäli perheessä on lapsia, ohjaamme perheen oikean avun piiriin lasten asioiden sopimiseksi ja järjestämiseksi.
 • Turvaverkon vahvistaminen on suunnitelmallista olemassa olevien läheis- ja tukiverkostojen kartoittamista yhteistyössä asiakkaan kanssa. Kartoituksesta saadun tiedon perusteella teemme tarvittaessa asiakkaan kanssa yhdessä suunnitelman verkostojen vahvistamiseksi.
 • Turvasuunnitelman laatiminen auttaa ennakoimaan sellaisia uhkaavia ja vaarallisia tilanteita, joissa uhan aiheuttaja on läheinen henkilö. Turvasuunnitelmassa käydään läpi konkreettisia keinoja  väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyyn sekä niistä poistumiseen.
 • Keskusteluapu väkivaltatyön ammattilaisen kanssa tarjoaa mahdollisuuden väkivaltakokemuksen läpikäyntiin sekä antaa keinoja ja apua väkivallasta selviytymiseen. Tarjoamme keskusteluapua jokaiselle perheenjäsenelle; väkivaltaa kokeneelle, väkivallan tekijälle ja väkivaltaa sivusta seuranneelle. Osapuolilla on käytettävissään omat väkivaltatyön asiantuntijat.Tilanteen niin vaatiessa ohjaamme oikeanlaisen avun piiriin.
 • Puhelin- ja chatneuvontaa väkivaltaan liittyvissä kysymyksissä ja asiakkaaksi tulon konsultointiin on saatavilla viikoittain. 
 • Toiminnalliset vertaistukiryhmät eri-ikäisille lapsille tukevat väkivaltakokemuksista selviytymistä toiminnallisen vertaistuen avulla. Toimintamalli pohjautuu lapsen kohtaamiseen, kuulemiseen ja voimavarojen vahvistamiseen. Teemoja voivat olla tunnetaidot, itsetuntemus, kehon ja mielen viestien kuuntelu, turvataidot sekä selviytyminen.
 • Toiminnalliset vertaistukiryhmät väkivaltaa kokeneille lapsille ja vanhemmille yhdessä tarjoavat säännöllisen mahdollisuuden mukavaan yhteiseen tekemiseen. Ryhmissä on mahdollista tutustua muihin samaa kokeneisiin. Vertaistukiryhmät kokoontuvat väkivaltatyön asiantuntijoiden johdolla,  kokemusasiantuntijoiden ja vapaaehtoisten tukiessa toimintaa. Toimintamuotoja voivat olla retket, rentoutumisharjoitukset, leivonta tai muu osallistujien toivoma toiminnallinen tekeminen.
 • Toiminnalliset vertaistukiryhmät väkivaltaa kokeneille aikuisille ovat ammatillisesti johdettuja suljettuja ryhmiä, joiden sisältö rakentuu ryhmän toiveista ja tarpeista. Painotus on toiminnallisuudessa.

 

Palvelun tavoitteet

Väkivallan loppuminen

Selviytymisen tukeminen vierellä kulkien

Puuttuvan läheis- ja viranomaisverkoston rakentaminen

Elämänhallinnan koheneminen

Vanhemmuuden tukeminen

Lasten tarpeiden näkyväksi tekeminen ja selviytymisen tukeminen

Väkivaltakokemuksesta toipuminen

Yhteystiedot:

 • Puhelin: 040 645 3622 
 • Sähköposti: turvaverkko.helsinki@mll.fi

Voit ottaa yhteyttä milloin tahansa. Jos olemme asiakastyössä juuri varattuina, otamme halutessasi sinuun yhteyttä myöhemmin.

Yhteydenottopyyntö

Turvakotiverkosto. Kuva Katja Tähjä 2021

Esite

PDF-tiedostoTurvaverkko Helsinki esite.pdf (1.6 MB)
Tulosta 2-puoleisena, kääntö lyhyen reunan ympäri
PDF-tiedostoTurvaverkko Helsinki_ENG.pdf (1.4 MB)
Esite englanniksi
PDF-tiedostoTurvaverkko Helsinki esite ammattilaisille.pdf (1.0 MB)
Ammattilaisten A6 flyer

Seuraa Turvaverkko Helsingin uutisia somessa: