Lapset ensin - erossakin

Lapset ensin -erossakin oli MLL Helsingin yhdistyksen kolmevuotinen (2018-2020) eroauttamisen hanke. Hankkeessa edesautettiin lapselle tärkeiden ihmissuhteiden jatkumista, vanhempien välistä yhteistyötä sekä jaettiin tietoa lapsen edusta vanhempien erotilanteessa. 

Toimintamuotoina hankkeessa olivat muun muassa Helsingissä sijainneet Perhepesät lapsen ja vanhemman tapaamisiin, eroneuvonta ja -ohjaus (esim. STM:n laatiman Vanhemmuussuunnitelman avulla), lasten erovertaisryhmät, Espoon Vaihtopesä-pilotti (vaihtopaikka lapsen siirtymiseen vanhemmalta toiselle) sekä Ero lapsiperheessä -piirrosvideosarjan tuottaminen. Vapaaehtoiset olivat olennainen osa Perhepesä- ja Vaihtopesäpalveluita. 

Ero lapsiperheessä -piirrosvideosarja julkaistiin kuudella eri kielellä (suomi, ruotsi, englanti, venäjä, arabia, somali). Viisiosainen videosarja on suunnattu tueksi eroaville/eronneille vanhemmille, heidän läheisilleen sekä perheiden parissa työskenteleville. Videot pohjautuvat tutkimustietoon ja ne tuovat tiivistetysti esille lapsen näkökulmaa vanhempien erotessa. Videoita saa käyttää ja linkittää vapaasti kaikissa niissä yhteyksissä, missä niistä voidaan katsoa olevan hyötyä sille työlle, että lapsen ääni ja tarpeet vanhempiensa erossa pääsevät kuuluviin.

Pidetään yhdessä huoli siitä, että hankkeen sanoma toteutuu: Lapset ensin -erossakin!