Sophie Mannerheimin turvakoti

Sophie Mannerheimin turvakoti on 7-perhepaikkainen, maksuton turvakoti lähisuhde- ja perheväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille Helsingin Marjaniemessä.

Lähisuhdeväkivalta on väkivaltaa, jonka tekijänä on nykyinen tai entinen puoliso tai kumppani, lapsi tai puolison lapsi, vanhempi, muu lähisukulainen tai muu läheinen ihminen. Väkivalta voi olla luonteeltaan fyysistä, henkistä, seksuaalista, taloudellista, kulttuurista ja uskonnollista väkivaltaa tai vainoa. Lapsen kohdalla väkivaltaa on myös altistuminen väkivallalle (sen näkeminen ja kuuleminen, pelossa eläminen) sekä lapsen fyysisten tai henkisten tarpeiden laiminlyönti vanhemman taholta.

Turvakoti on ympärivuorokautinen, kodinomainen paikka, missä väkivaltaa tai sen uhkaa kokenut saa suojan väkivallalta ja apua väkivallan loppumiseksi. Turvakotiin voi hakeutua sekä naiset että miehet joko yksin tai lasten kanssa. Myös alaikäinen lapsi voi hakea apua Sophie Mannerheimin turvakodista.

Turvakodissa saa akuuttiin tilanteeseen ammatillista tukea, neuvontaa ja ohjausta. Kriisiavun lisäksi turvakodista saa tukea ja tietoa myös käytännön asioiden järjestämiseen. Turvakoti on tarkoitettu lyhytaikaiseksi turvapaikaksi kriisihoidon ajaksi ja siellä oleskelun kesto on yksilöllistä.

Turvakodissa on ammattihenkilöstö paikalla ympäri vuorokauden, ja sinne voi mennä oma-aloitteisesti tai jonkin tahon ohjaamana, tarvittaessa myös nimettömänä. Turvakodissa oleminen on asiakkaalle maksutonta.

 

Yhteystiedot:

 

Sophie Mannerheimin turvakoti

Kunnallisneuvoksentie 20, 00930 Helsinki

Puhelin: 0400 600107

Sähköposti: turvakoti.sophie@mll.fi

Internet: www.turvakotisophie.mll.fi

Facebook

Voit lähettää Sophie Mannerheimin turvakodille salassa pidettäviä tietoja liitteineen tästä Turvaposti-linkistä.

Suojele lasta!
Olet arvokas!
Aina on toivoa!

Lue juttu Sophie Mannerheimin turvakodista Lapsemme-lehdessä!